Available courses

Deze training is gericht op het teweegbrengen van positieve gedragsverandering bij coachees en teams. Je leert en traint jezelf in een wetenschappelijk bewezen, effectieve en positieve vorm van coaching die anderen helpt de gewenste resultaten te bereiken.

Deze mastercourse is voor professionals werkend binnen de GGZ, Jeugd GGZ en BGGZ

Oplossingsgericht Denken en Werken is een simpel en krachtig model om met een korte doorlooptijd duurzame resultaten te halen. Met deze evidence based denk- en werkwijze help je anderen sneller en ook betere oplossingen te vinden voor problemen en uitdagingen.

Je leert dat er een radicaal andere manier is om problemen op te lossen dan vanuit de mindset die we geleerd hebben te gebruiken. Niet het probleem onderzoeken, maar juist de patiënt helpen zijn eigen oplossing te vinden.

Deze leeromgeving is bedoelt voor de OPST deelnemers en de deelnemers die de bij- en nascholing doen vanuit het SOLKNet

Oplossingsgericht Denken en Werken in de huisartsenpraktijk voor huisarts en POH-GGZ

De masterclass richt zich op het leren van het Oplossingsgerichte model zodat je dit in je dagelijkse praktijk met je collega's kunt toepassen op problemen en uitdagingen.

Adaptief en Oplossingsgericht leidinggeven helpt jou en de medewerkers zich aan te passen aan de continu veranderende omgeving en goed om te gaan met terugkerende problemen en nieuwe uitdagingen.

 Je wordt getraind in het Oplossingsgericht Denken en Werken, de leidende principes die de basis vormen van deze training, die het zelforganiserend vermogen van teams en individuen vergroot. Parallel hieraan leer je met je drie mandaten telkens aan te passen aan de situatie die zich op dat moment voordoet.


In deze leeromgeving vind je de voorbereiding en verdieping van de training Omgaan met verslaving. Volg de instructies in het item "Leeswijzer en voorbereiding"

Miro Thuis: Training over psychiatrische ziektebeelden en het omgaan daarmee.