Adaptief en Oplossingsgericht leidinggeven helpt jou en de medewerkers zich aan te passen aan de continu veranderende omgeving en goed om te gaan met terugkerende problemen en nieuwe uitdagingen.

 Je wordt getraind in het Oplossingsgericht Denken en Werken, de leidende principes die de basis vormen van deze training, die het zelforganiserend vermogen van teams en individuen vergroot. Parallel hieraan leer je met je drie mandaten telkens aan te passen aan de situatie die zich op dat moment voordoet.